JANUAR      

9.                    Medlemsmøte med påfølgende styremøte

                       

                              

FEBRUAR   

13.                  Årsmøte i Flymuseet kl. 11. Egen innkalling

                       Medlemsmøte kl. 12

                       

MARS           

13.                  Medlemsmøte kl 11

                       

APRIL           

10.                  Medlemsmøte kl 11

                       

MAI                

8.                    Medlemsmøte kl 11

                       

MAI/JUNI          Lokal øyhopping med rutebåt

                        Invitasjon vil bli utsendt

                       

AUG/SEPT         Langtur

?                       Invitasjon vil bli utsendt

                       

SEPTEMBER       

11.                    Medlemsmøte kl 11

                       

OKTOBER  

9.                      Medlemsmøte kl 11

                       

NOVEMBER          

13.                    Medlemsmøte kl 11

29.                    Julefest - Invitasjon vil bli utsendt

                       

DESEMBER

?                        Revy/teater

10.                    Medlemsmøte kl 11