Medlemsmøte den 9. januar

Greta åpnet med å ønske de frammøtte godt nyttår og velkommen til årets første medlemsmøte.

Hun nevnte også at etter styrets oppsummering av jubileumsfeiringen vår var det helt klart at festen var svært vellykket og at gjestene trivdes og ga uttrykk for det.

Det ble også beklaget at den annonserte foredragsholder ikke kunne komme på grunn av kollisjon med et annet møte. Han vil besøke oss på et senere tidspunkt for å snakke om framdriften i prosjektet for å få en av våre gamle DC-6B med tidligere registrering LN-SUB, hjem fra ødemarken i Alaska.

Som en erstatning for den fraværende kåsør hadde vårt medlem, Bjørn Sunde, fått laget enn DVD fra gode gamle dager i Braathens SAFE. DVD’en som varer i ca. 45 minutter ble avspilt på storskjermen i Mimreklubben til stor begeistring for de frammøtte. Denne DVD’en kan kjøpes gjennom styret for kr. 25. 

John fikk så ordet for å informere om de reglene for søknad om ID-billetter. SAS har forklart at vi ikke lenger kan kjøpe fastpris billetter. Dette er nå forbeholdt aktive SAS-arbeidere. R1 og R2 billetter gjelder fortsatt. Nytt system hvor det er mulig å se sjansene for å komme med en flight vil bli etablert til våren. Nina vil sende ut reisebetingelsene på e-post.

Greta orienterte så om turer som kan være aktuelle i 2019 og ba også om innspill fra medlemmene om de kunne ha forslag å bidra med. 

Et av våre medlemmer satte fram forslag om at vi i framtidige aktivitetskalendre satte kontaktinfo til våre medlemmer av styret. Dette tas til underretning. 

36 medlemmer hadde funnet veien til Mimreklubben og de fikk både kaffe, nystekte vafler og et godt drøs.   

Thor