Styret 2022

Styret består av:

 

Styreleder:                Anne Grete Lie

Nestleder:                 Inge Bergmann  

Kasserer:                   Nina Torgersen

Sekretær:                 Thor Hansen

Styremedlem:            Roald A. Lende
Varamedlem:              Jan Kr. Langebro
Varamedlem:              Carl Egeland
Revisor:                      John Olav Hillestad

Valgkomité:                Solveig Vargervik

Valgkomité:                Jostein Moen